PROFEMI – Maciej Orzechowski | Anita Orzechowska | Ginekologia, Estetyka, Rehabilitacja | Krotoszyn
Pełnia kobiecości na długie lata

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

III trymestr ciąży

III trymestr ciąży

Powoli zbliża się poród. Dziecko, które nosiłaś w łonie, przyjdzie już wkrótce na świat. Pojawią się nowe obowiązki, ale również, a może przede wszystkim, głęboka radość z macierzyństwa i ojcostwa. Jeśli rodzisz pierwsze dziecko, ono sprawi, że Twój związek z ukochanym mężczyzną przeobrazi się w prawdziwą rodzinę.

Zapewne myślisz, jak się zachowasz w czasie porodu, jaką matką będziesz, czy dasz sobie radę, jak ocenią Cię najbliżsi? Twoje obawy i niepokoje są naturalne, poza tym zbyt często słyszysz o niepowodzeniach innych kobiet. Pojawiają się pytania: poród naturalny czy cięcie cesarskie, znieczulenie zewnątrzoponowe, a może inne metody zwalczania bólu, czy nacinać krocze (jedna z najbardziej zbędnych interwencji śródporodowych!), karmienie naturalne czy sztuczne? Na wszystkie te pytania powinnaś uzyskać wiarygodne informacje od Twojego lekarza.

iStock_000015795953Small

 Ocena aktywności ruchowej płodu

Stosując proste metody oceny ruchów dziecka w ostatnich tygodniach przed porodem, możesz uzyskać informacje o jego samopoczuciu. Istnieje wiele metod przeprowadzenia tego testu, najprostsza polega na zliczeniu dziesięciu, wyraźnie oddzielonych od siebie, ruchów dziecka raz dziennie (o dowolnej porze), w pozycji leżącej na boku (najlepiej lewym) i w czasie nie dłuższym niż 90 minut. W zdecydowanej większości przypadków test trwa znacznie krócej, zwykle ok. 15-30 minut (związane jest to z okresem snu i czuwania dziecka). Prawidłowy wynik (reaktywny) świadczy z dużą pewnością o braku zagrożenia wewnątrzmacicznego. Brak wystarczającej aktywności ruchowej (mniej niż 10 ruchów w ciągu 90 min) nie jest powodem do niepokoju. Test należy powtórzyć w tym samym dniu (np. po spokojnym spacerze). Jeżeli wynik testu powtarza się, skontaktuj się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci badanie kardiotokograficzne (KTG). Pamiętaj, że ponad 2/3 wyników niereaktywnych zostanie zweryfikowanych w KTG jako prawidłowe.

 Profilaktyka zakażeń paciorkowcem grupy B

Nosicielstwo paciorkowców grupy B (GBS) stwierdza się u ok. 25% kobiet (dane z USA), a większość z nich nie ma żadnych objawów chorobowych. Bakteria bytuje naturalnie w jelitach i stamtąd może migrować do pochwy. W czasie porodu może natomiast dojść do zakażenia noworodka i jego ciężkiej choroby, prowadzącej nawet do zgonu. Dlatego u kobiet w dąży wprowadzono badania przesiewowe w kierunku GBS. Wykonuje się je w 35-37. tygodniu ciąży, pobierając próbki z dolnej części pochwy (bez zakładania wziernika!) oraz odbytnicy (nie z odbytu!). Dodatni wynik (stwierdzenie obecności bakterii) jest wskazaniem do zastosowania profilaktycznej antybiotykoterapii w czasie porodu (nie przed nim!). Stosuje się antybiotyk zgodny z wynikiem antybiotykogramu, najczęściej jest to penicylina lub ampicylina podawana dożylnie. Skuteczność tej procedury jest duża i sięga 85-90%. Stwierdzenie obecności GBS w drogach moczowych (w badaniu bakteriologicznym moczu) w ja-kimkolwiek okresie ciąży uznaje się za objaw masywnej kolonizacji dróg rodnych i jest wskazaniem do leczenia antybiotykami w czasie porodu. Zakażenie GBS nie jest chorobą przenoszoną drogą płciową.

Szkoła rodzenia

Programy prowadzone przez szkoły rodzenia mają korzystny wpływ na przebieg porodu i stan noworodka oraz samo doświadczenie porodu przez rodzącą. W ramach kursów dowiesz się prawie wszystkiego o przygotowaniu do porodu, jego przebiegu, technikach zwalczania bólu, niektórych procedurach stosowanych w czasie porodu, prawidłowej opiece nad noworodkiem oraz zmianach zachodzących w połogu. Do udziału w kursach zachęca się również ojców mającego się narodzić dziecka lub innych członków rodziny. Odpowiednie ich przygotowanie może korzystnie wpłynąć na matkę, noworodka i więź rodzinną.

 Odpływanie płynu owodniowego

Przerwanie ciągłości błon płodowych wiąże się z naruszeniem barier ochronnych płodu i zwiększeniem ryzyka rozwoju zakażenia wewnątrzmacicznego – zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Dlatego też, mając pewność lub podejrzenie, że odpływa płyn owodniowy, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać się badaniu ginekologicznemu z ewentualnym wykorzystaniem testów pozwalających na szybką i wiarygodną diagnostykę, także w warunkach ambulatoryjnych.

Pobranie i zdeponowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są wykorzystywane w terapii niektórych chorób onkologicznych, hematologicznych i z zakresu medycyny regeneracyjnej. Można je pobrać tylko przy porodzie. Pobrane i zdeponowane komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą zostać użyte nie tylko do leczenia dziecka od którego pochodzą, ale również dla jego rodziny.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny i bezinwazyjny zarówno dla Ciebie, jak i dziecka. Jeśli się na to zdecydujesz, powinnaś podpisać umowę z bankiem komórek macierzystych przed porodem.

 Początek porodu

Przed pojawieniem się właściwych skurczów porodowych możesz odczuwać aktywność skurczową macicy zwaną fałszywym porodem (skurcze Braxtona i Hicksa). Te nieregularne skurcze macicy są zjawiskiem naturalnym i pojawiają się już w II trymestrze ciąży, a w III trymestrze stają się częstsze. Zwykle są niebolesne i odczuwane jako napinanie się macicy, najczęściej z przodu brzucha lub miednicy. Ustępują w czasie chodzenia, odpoczynku i podczas snu.

Skurcze porodowe odczuwane są natomiast głównie w okolicy krzyża i promieniują do przedniej ściany brzucha. Ich siła stale wzrasta, czas trwania się wydłuża, a przerwy pomiędzy nimi stają się coraz mniejsze.

O rozpoczęciu porodu świadczą zwykle:

– występujące co 10 minut lub >5 razy na godzinę skurcze

– dolegliwości bólowe w okolicy krzyża

– uczucie parcia w miednicy lub pochwie

– pojawienie się wydzieliny śluzowej krwisto podbarwionej (czop śluzowy).

Odpływanie płynu owodniowego przy braku czynności skurczowej macicy również uznaje się za początek porodu.

7856096_s

 Karmienie piersią

Pamiętaj, że karmienie piersią jest najzdrowszym sposobem żywienia niemowląt i przynosi korzyści zarówno Twojemu dziecku, jak i Tobie! Dzieci karmione piersią są zdrowsze, rzadziej chorują i umierają w okresie niemowlęcym. Karmienie piersią zmniejsza u Ciebie ryzyko wystąpienia otyłości, raka piersi i jajnika, cukrzycy typu II, nadciśnienia tętniczego oraz korzystnie wpływa na niepowikłany przebieg połogu. Karmienie piersią przynosi wymierne korzyści ekonomiczne nie tylko dla rodziny, ale całego systemu opieki zdrowotnej.

Pamiętaj, że wielkość piersi (która zależy od objętości tkanki tłuszczowej, a nie gruczołu piersiowego) i budowa brodawki nie przesądzają o niepowodzeniu karmienia piersią. Zmiany, jakie dokonały się w czasie ciąży w Twoich piersiach, przygotowały je do skutecznego wydzielania mleka. Potrzebna jest jedynie Twoja determinacja, wspierana przez wszystkich, którzy Cię otaczają!

 Szczepienia niemowląt

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą ochrony Twojego dziecka przed wieloma ciężkimi chorobami zakaźnymi, które mogą zagrozić jego zdrowiu oraz życiu i często wymagają leczenia w szpitalu. Wiele szczepionek dla dzieci jest bezpłatnie oferowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. szczepienia obowiązkowe, refundowane przez państwo), ale niektóre ważne szczepienia zalecane dla dzieci w kalendarzu szczepień są realizowane przez lekarza tylko wówczas, gdy rodzice kupią szczepionkę (tzw. szczepienia zalecane, odpłatne).

Już w czasie ciąży – najpóźniej w lll trymestrze (po 24. tygodniu) – zastanówcie się nad wyborem zalecanych szczepień dla Waszego dziecka.

 Zapamiętaj

1)  Wykonuj wszystkie zlecone przez lekarza badania.

2)  W czasie ciąży nie pal papierosów i nie pij alkoholu.

3)   Rozważ zapisanie się do szkoły rodzenia.

4)   Dowiedz się więcej na temat zalet i techniki karmienia piersią.

5)  Już w czasie ciąży zapoznaj się z kalendarzem szczepień Waszego dziecka.

6)  Kilka tygodni przed planowanym terminem porodu przygotuj sobie niezbędne rzeczy i dokumenty do szpitala.